6x6

Martin Šustek

(* 1986)

Profesně se šťourá v počítačovém softwaru, v klasické fotografii hledá únik od virtuálních nul a jedniček do světa mechanických závěrek a papírových obrázků, kde se neoptimalizuje na rychlost a výkon, ale vše se musí dělat ručně, poctivě a pečlivě, neboť každá zkratka či zjednodušení může pokazit výsledek.

Na fotografiích krajiny se snaží hledat hranici mezi nedotčeným stavem přírody a zásahem lidí, s akcentem na pomíjivý vliv člověka a schopnost divočiny pronikat zpátky do měst.

Fotografuje především na střední formát aparáty Flexaret či Praktisix, ale zajímá se také o velkoformátové přístroje a okrajově i o kinofilm a ještě menší formáty.